Engagemang

Aktuella engagemang och förtroendeuppdrag

Egen verksamhet:
Datsmin AB – eget bolag,  verkar som fristående konsult
och visst riskägarskap i utvecklingsföretag.

QRDEX AB – VD i eget bolag (dotterbolag till Datsmin).
Ett innovationsprojekt.

Övriga uppdrag:
Bolag/verksamhet:
Silverspin AB – Styrelseledamot o Administrativ Chef – (min huvudsakliga tjänst)
Interact Media Agency Sweden AB – Styrelsesuppleant o Administrativ Chef
DinAktor AB – Styrelseordförande
Mellomgårdens Samfällighet – Styrelseordförande
(Samt ytterligare något passivt suppleantuppdrag.)

Politiska uppdrag:
Kommunfullmäktige i Skövde Kommun – Ledamot 2015-2018
Skövde Flygplats AB – Styrelseordförande 2015-2019
Räddningstjänsten Östra Skaraborg – Ersättare i direktionen 2015-2018

Ideella föreningar:
Rotary Skövde-Hertig Johan – president 2017-2018
Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen – Skattmästare samt Redaktör

Medlemsskap näringsliv:
Näringslivsforum Skövde