Gå till innehåll

Kommunfullmäktige 1611

Hemma efter kvällens kommunfullmäktige

Det märks att den (s)amlade stora delen av oppositionen har bestämt sig för att tagga ifrån lite mer. I aftonens kommunfullmäktige (KF) blev det votering i en fråga som grundade i en över två år gammal motion från Socialdemokraterna. Man vill att kommunen ska anställa badvärdar till badsjöarna i kommunen.

Visst låter det trevligt?

Kostar det något? Ja, det gör i princip alltid S-motionerna. Sällan finns förslagen med i deras förslag till budget.

Medför det något? Säkerhet och trygghet vill man uppnå i motionen. Och ja, trevlighet också, för visst är det trevligt med värdar som kan berätta hur varmt det är i vattnet och när korvkiosken öppnar? Men, ja, det innebär krav på minimiålder och livräddarutbildning, och detta, vilka kompetenser som krävs, diskuterades i kommunfullmäktige. Och det krävs ett ansvar för dessa.

Det går alltså inte alls att anställa skolungdom, vilken som helst, som S-laget ville.

Jag begärde ordet i denna diskussion och försökte stoppa debatten med frågan om att ska anställa badvärdar, eller vilka andra skolungdomar som helst för sommarjobb, är väl rimligen ändå inte en fråga för kommunfullmäktige? (För fullmäktige antar man budget och man kan sätta kvalitetsmål, men vilka specifika kompetenser, eller ännu hellre sommarvikarier, man ska anställa är knappast för KF att lägga sig i.)

Riksdagsledamoten Monica Green (s), som också sitter som andre vice ordförande i KF, och en av motionärerna, frågade då om jag förbjöd dem att lämna vilka motioner man ville. Va? Hörde jag rätt?

"Monica, du är inte lite fräck som påstår att jag vill förbjuda er att motionera! Ni får lägga vilka motioner ni vill, och det gör ni också!"

De får även lägga den här motionen, och det är inget fel i sig med motionen, men avgörandet i fråga om anställningar ska knappast vara hos KF, och det är inte bara att bifalla allt som är trevligt. Det kräver lite mer ansvar att vara styrande parti, och den saken har (s) fortfarande inte visat mycket av i Skövde.

Det märks att (s) insett att de är tagglösa, och vill försöka bita ifrån, och det ska bemötas sakligt på det, om de inte påstår så befängda saker som Monica här gjorde. Man slår inte undan mina ben genom att påstå något så dumt som att jag ville förbjuda dem att motionera.

Även i denna sakfråga så har (s) inte bekymrat sig så mycket om att forska i förutsättningar, utan "tycker" "för hela Skövdes bästa" (fast inte för mig, tack) en massa, och överlåta åt andra att ta reda på vad som faktiskt gäller.

* * *

Idag gjorde vi också något så ovanligt som att avvisa två medborgarförslag. Det var då ännu mer ovanligt att dessa två kom från samma förslagslämnare, som lämnat totalt tre medborgarförslag bara till dagens möte. Det innebär att dessa över huvud taget inte bereds, båda med hänvisning till kommunfullmäktiges arbetsordning, då det ena var utanför kommunens kompetens och det andra i princip likvärdigt redan behandlats.

Det första förslaget handlade om att kommunen skulle granska religiösa organisationer och se om de hade förlegade synsätt. Jo, det är ju intressant att ifrågasätta organisationer om de kanske inte behandlar kvinnor och män lika, eller HBTQ-personer får jämlika rättigheter, men knappast något för kommunen som organisation att revidera. Det framgick inte varför, om vi också skulle förbjuda dem, men det finns ju grundlagsskydd för tryckfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. Orättvisor får bemötas på annat sätt än att kommunen ska vara "föreningspolis".

Det andra förslaget handlade om att kommunen skulle överklaga ett domstolsbeslut i mark- och miljööverdomstolen, när det beslutet i princip gått enligt det yttrande kommunen tidigare givit som inlaga. Dessutom är det krav på att frågan kan beredas och behandlas inom två veckor, innan överklagandetiden går ut.

Vad man kan säga om medborgarförslagen är att de inte nödvändigtvis är helt fel att lägga, bara för att de inte behandlas. De väcker ändå uppmärksamhet. Det finns ett genomtänkt, och inte illasinnat, syfte med alla medborgarförslagen, och de förtjänar ur den synvinkeln ingen kritik.

Det samma kan man säga om en del av oppositionens motioner. De vill belysa och väcka uppmärksamhet, även om de vet att de inte når framgång.

Tänk om man kunde ägna proportionellt något mer tid åt konstruktiva och välunderbyggda motioner och förslag, som för kommunen som sådan framåt, när man tjänstgör i kommunfullmäktige...

Men trots det växer Skövde!
Det är bra. Det blir bättre men kan bli ännu bättre ändå.

* * *

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *