Gå till innehåll

Sverige har haft en pandemikris och lider fortfarande av pandemin.
Regeringen har varit fullt upptagen och fått kritik för sin hantering. I allt regeringen gjort fel är dock det här minst fel, då man inte stängt hela landet och inledningsvis låtit professionen hantera krisen.

Sverige har haft eskalerande gängvåld, skjutningar och dödande.
Svensk flathet i polisens och domstolars rättighet är mest utmärkande. Visst, förebyggande insatser är rätt väg att börja, men faktorer bakom, som migration och kravställning har stort inflytande. Dock, när kriminaliteten är ett faktum är det mot rådande kriminalitet mandat åt polisen och rättmätiga straff som behövs.

Sverige har haft flyktingkris som alltjämt innebär rekordmånga arbetsföra i långtidsarbetslöshet.
Migrationspolitiken har lämnat mycket att önska i många år, och varit ett av Sverigedemokraternas viktigaste näringsmedel. Kravlöshet mot migranter, undlåtenhet att genomföra utvisningar av kriminella och andra som inte gör sig förtjänt av vårt skydd, men däremot utvisningar av strävsamma som gör marginella misstag som att söka jobb som inte aviserats av Arbetsförmedlingen, eller nyföretagare som inte tar ut rättmätig VD-lön, eller någon som haft en arbetsgivare som betalt lite för lite i lön av misstag.... Det finns mycket att säga om migrationspolitiken, och den är dyr för svenska skattebetalare.

Men vad kommer att påverka oss mest, och rimligtvis påverka oss mest i valet?

Frågan är om det inte är den medvetet nedmonterade trygga energipolitiken?

I flera länder kan man utläsa samma problem som i Sverige tillåts styras av fanatiska Miljöpartiet. "Kärnkraften ska bort!". Tyskland och Kalifornien borde tjäna som avskräckande exempel, där man gått så långt som man tillfälligtvis fått släcka ner industrier för att inte nödgas släcka ner stadsdelar. För industrier som aluminiumverk i Tyskland är det förödande.

Men påverkar det oss?

Självklart. Dels påverkar det direkt genom att MP fanatiskt lett en nedmontering av kärnkraften genom att skapa "marknadsmässiga förutsättningar" för helt onödig nedstängning av kärnkraften. Det har möjliggjorts av effektskatter och genom krav på statliga Vattenfall, och byte av ledamöter som ställt sig välvilligt till nedstängning, som man tidigare i stället planerat bygga ut, och i stället förorda vindkraft som nu ställer till mer skada än nytta.

Det innebär nu uppenbart höga energipriser, men det kommer att visa sig bara vara en del av det vi får betala!

Förutom höga elpriser i stugorna så påverkar det så många produktionsled att prisökningar på påfallande många saker kommer att vi inte behöver betala bara vår egen höga elräkning utan även så många andras räkningar.

Det kommer att bli många tusen kronor per hushåll.

Det krävs kraftansträngning för att så snart som möjligt dels byta ut en skadlig regering som gjort allt ovanstående möjligt och dels öka takten på att återfå en stabil (och dessutom fossilfri) elproduktion i Sverige.

Ett första steg är att få stopp på utländska vansinnesprojekt inom svenskt territorium med vindkraft. Det är måhända inte vansinne för det utländska kapitalet men för svensk natur, elproduktion och ekonomi.

Ett andra steg är att få igång några nya reaktorer skyndsamt i stället för de som stängts, så vi i alla fall klarar oss. Är de gamla nu förstörda för återstart så behövs nya.

Det tredje är att återaktivera forskning och utveckling av nästa generationers kärnkraft så att nuvarande avfall återanvänds. Byggnationer av sådana utvecklas redan på andra håll i världen.

Men allra första steget måste vara att rösta bort den regering som faktiskt medvetet försatt även Sverige i den situation som nu leder till fler dåliga panikbeslut men som kommer att drabba oss i år framåt.

I valet 2022 behövs en förändring. Sverige har ingen bra ledning. Politiken styrs efter att viljan att få makt har lett till en blandning av politik från liberal till vänster, med ett orimligt stor inflytande från ett av de minsta partierna, MP, som med sin symbolpolitik förargat medborgare utan att åstadkomma förbättringar för klimatet.

...fortsätt läsa "Inför valet 2022"

Året 2018 har för mig personligt varit tufft. Cancern har tagit min livskamrat, och efter detta har min fokus varit på helt annan plats än politiken. Valrörelsen har därför fått klara sig utan mig.

Nu börjar saker lugna sig och tid för återhämtning är viktig. Sverige går nu åt fel håll, med regeringsförhandlingar som inte verkar bädda för ett stabilt och framgångsrikt styre.

Bloggandet har i princip uteblivit år 2017, och det har inte heller varit mitt mest aktiva politiska år. Jag har t.o.m. lyckats vara förhindrad att delta i ett kommunfullmäktigemöte. Det är ju synd när året inleddes med att jag var en av de pålitliga moderater som alltid var på plats:

https://sla.se/skovde/2016/12/31/politikerna-ar-oftast-pa-sin-plats

Det är inget konstigt att någon gång vara förhindrad, men jag har goda ambitioner med mitt deltagande, och prioriterar dessa, liksom våra gruppmöten så långt det går.

...fortsätt läsa "Politikåret 2017"

Hur mycket fakta, forskning och konsekvensbeskrivningar behövs för att den ideologiska vänstern ska inse att de håller på att kväva den svenska välfärden och föra oss till socialistiskt inspirerade statliga monopol igen?

Vad menar jag med det? ...fortsätt läsa "Om vinsterna i välfärden"

Hemma efter kvällens kommunfullmäktige

Det märks att den (s)amlade stora delen av oppositionen har bestämt sig för att tagga ifrån lite mer. I aftonens kommunfullmäktige (KF) blev det votering i en fråga som grundade i en över två år gammal motion från Socialdemokraterna. Man vill att kommunen ska anställa badvärdar till badsjöarna i kommunen.

Visst låter det trevligt?

...fortsätt läsa "Kommunfullmäktige 1611"

Jag är sedan maj 2015 ordförande i Skövde Flygplats AB. Det är ett uppdrag som har passat mig, och jag har gjort skillnad. MP (ibland med stöd av V) har återkommande yrkat att detta bolag ska läggas ner, och i veckan skrev ånyo Sture Grönblad i MP att bolaget skulle läggas ner, och han föreslog att flygplatsen kunde drivas av de två privatflygsklubbar som finns där.

...fortsätt läsa "Varför Flygplatsbolaget i Skövde behövs"

Vad vore ett bra moderat årsmöte utan någon politisk diskussion?
Tråkigare...

Så jag skrev ett par motioner till vårt lokala årsmöte, som var igår (25/2). Skrivningen gick ganska fort och de kunde med mer tid till förfogande varit mer välskrivna.

Partiföreningens styrelse, och årsmötet, höll med mig i det avseendet att det är rimligt att kräva av asylsökande att de informeras om våra grundläggande lagar, baserad på våra värderingar. Boende i närheten av asylboende ska inte behöva känna sig mer ofredade än andra. Det är också rimligt att om man bryter mot våra lagar ska det menlig påverka rätten till asyl.

...fortsätt läsa "Motioner till årsmötet"

Jag har sedan i maj i år förtroendet att få leda styrelsen för Skövde Flygplats AB. Det är ett utmanande uppdrag, då verksamheten i stort minskat i det senaste och informationen till allmänheten om vad som händer på flygplatsen har varit i princip noll.

Nu pågår rekrytering av nyckelbefattningar och flygplatsen har fått ett enkelt med funktionellt och snyggt digitalt ansikte:

skovdeairport.com

Vad är det som får moralisterna att frodas bortom all rimlighet i det här mellanmjölkslandet?

Förmodligen kommer merparten som börjar läsa hör att reagera med samma reflex som tycks vara den närig som gör att Sverige försöker bygga sig av moralister till att bli "bäst i världen". Först och främst, tänk efter en gång och fundera på om du själv inte håller på att falla i samma fälla, och i så fall varför. Det är dags att vi tillåter oss att vara kritiska till alla moralpredikningar. ...fortsätt läsa "Mellanmjölkslandet"