Gå till innehåll

Om vinsterna i välfärden

Hur mycket fakta, forskning och konsekvensbeskrivningar behövs för att den ideologiska vänstern ska inse att de håller på att kväva den svenska välfärden och föra oss till socialistiskt inspirerade statliga monopol igen?

Vad menar jag med det? Jo, alla inser att det är absurt att förbjuda alla andra bolag att gå med vinst, innefattande: byggbolag som bygger skolor, städföretag som städar de samma, de som säljer skolmaten, de som transporterar och alla andra som finansieras av skattepengar. Konkurrensen stärker kvalitén och får också den offentliga välfärden att stärka sig. Vänstern försöker påstå att bristen på konkurrens skulle stärka kvalitén, men det finns inget i historien eller i mänsklig logik som styrker det. Tvärt om så finns det flera exempel på kommuner som insett att de måste kvalitetssäkra sina egna tjänster när de inser vilka krav de ställer på privata utförare, och det finns undersökningar som visar samma sak, alltså att den offentliga välfärden är bättre där det finns privata alternativ.

Retoriken mot vinster i välfärd försöker också att få oss att tro att vinster i företag skulle kosta skattepengar, men det enda som kostar mer skattepengar än det borde är när den offentliga välfärden går med förlust. Det borde vi vara vaksamma på. Det är då det slösas med skattepengar. I onödan!

Här är ett axplock av artiklar i omvänd kronologisk ordning:
(Listan kan komma att uppdateras...)

2017-05-10 Mediablogg: Varför reagerar vi inte på lögner längre?
utbildning.academedia.se/2017/05/10/mediablogg-varfor-reagerar-vi-inte-pa-logner-langre/

2017-05-09 ”Reepalus förslag kan orsaka vårdkollaps”
www.dagenssamhalle.se/debatt/reepalus-forslag-kan-orsaka-vardkollaps-17095

2017-02-20 Kammarrätten: Reepalu-förslag kan strida mot EU-rätten
www.di.se/nyheter/kammarratten-reepalu-forslag-kan-strida-mot-eu-ratten/

2017-02-20 Konkurrensverket: Finns inga övervinster i välfärden
www.svd.se/konkurrensverket-finns-inga-overvinster-i-valfarden

2017-02-20 Konkurrensverket: Nej till vinstgräns i upphandlingar
arbetet.se/2017/02/20/konkurrensverket-nej-till-vinstgrans-i-upphandlingar/

2017-02-10 Landstingen sågar Reepalus vinsttak
www.di.se/nyheter/landstingen-sagar-reepalus-vinsttak/

2017-02-09 Sex landsting sågar vinsttak i välfärden
www.svd.se/sex-landsting-sagar-vinsttak-i-valfarden/om/vinster-i-valfarden-7GmE

2017-02-07 Tungt nej till Reepalus vinsttak
www.di.se/nyheter/tungt-nej-till-reepalus-vinsttak/

2017-02-02 TCO: Lägg vinstförslaget åt sidan
www.di.se/nyheter/tco-lagg-vinstforslaget-at-sidan/

2016-12-29 Reepalus förslag innebär ett totalt vinstförbud
www.svensktnaringsliv.se/fragor/valfard/reepalus-forslag-innebar-ett-totalt-vinstforbud_665240.html

2016-12-10 Du driver välfärden i avgrunden, Reepalu
www.aftonbladet.se/a/J8GB4

2016-12-01 Kommunal varslar om strejk inom privat vård
www.svensktnaringsliv.se/fragor/avtalsrorelsen/kommunal-varslar-om-strejk-inom-privat-vard_663111.html

2016-11-21 Vilken klåpare som helst kan göra förlust
www.svd.se/vilken-klapare-som-helst-kan-gora-forlust

2016-11-16 Mikael Runsten: Reepalu använder min forskning helt felaktigt
www.di.se/opinion/mikael-runsten-reepalu-anvander-min-forskning-helt-felaktigt

2016-11-16 Friskolor bra för svenska utbildningssystemet
www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/friskolor-bra-for-svenska-utbildningssystemet_661539.html

2016-11-14 Reepalus Välfärdsutredning början till slutet för valfriheten?
www.svensktnaringsliv.se/regioner/vastmanland/reepalus-valfardsutredning-borjan-till-slutet-for-valfriheten_661330.html

2016-11-10 Forskare sågar vinsttak
www.svensktnaringsliv.se/fragor/vinster-i-valfarden/forskare-sagar-vinsttak_661104.html

2016-11-10 Riskkapitalisterna avslöjade den ineffektiva vården
www.dagenssamhalle.se/debatt/riskkapitalisterna-avsloejade-den-ineffektiva-varden-19918

2016-11-08 Grattis vänstern för en vokabulär full av lögner
www.dagenssamhalle.se/debatt/grattis-vaenstern-foer-en-vokabulaer-full-av-loegner-29111

2016-11-07 Låt inte partibok gå före kompetens!
www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-inte-partibok-ga-foere-kompetens-29039?pack=23642

2016-11-07 ”Jaktsäsongen på företagare har börjat”
www.svt.se/opinion/article10948905.svt

2016-11-04 Sansa er medan tiden finns
www.folkbladet.se/opinion/sansa-er-medan-tiden-finns-om4365615.aspx

2016-03-11 Risk för socialisering av privat ägande
www.expressen.se/debatt/risk-for-socialisering-av-privat-agande/

2015-04-30 Pressade vinster i välfärden
www.dagenssamhalle.se/nyhet/pressade-vinster-i-vaelfaerden-15399

2015-02-24 Öppet brev till Jonas Sjöstedt
www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasterbotten/oppet-brev-till-jonas-sjostedt_609736.html

* * *

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *