Gå till innehåll

Vilken kris påverkar oss mest?

Sverige har haft en pandemikris och lider fortfarande av pandemin.
Regeringen har varit fullt upptagen och fått kritik för sin hantering. I allt regeringen gjort fel är dock det här minst fel, då man inte stängt hela landet och inledningsvis låtit professionen hantera krisen.

Sverige har haft eskalerande gängvåld, skjutningar och dödande.
Svensk flathet i polisens och domstolars rättighet är mest utmärkande. Visst, förebyggande insatser är rätt väg att börja, men faktorer bakom, som migration och kravställning har stort inflytande. Dock, när kriminaliteten är ett faktum är det mot rådande kriminalitet mandat åt polisen och rättmätiga straff som behövs.

Sverige har haft flyktingkris som alltjämt innebär rekordmånga arbetsföra i långtidsarbetslöshet.
Migrationspolitiken har lämnat mycket att önska i många år, och varit ett av Sverigedemokraternas viktigaste näringsmedel. Kravlöshet mot migranter, undlåtenhet att genomföra utvisningar av kriminella och andra som inte gör sig förtjänt av vårt skydd, men däremot utvisningar av strävsamma som gör marginella misstag som att söka jobb som inte aviserats av Arbetsförmedlingen, eller nyföretagare som inte tar ut rättmätig VD-lön, eller någon som haft en arbetsgivare som betalt lite för lite i lön av misstag.... Det finns mycket att säga om migrationspolitiken, och den är dyr för svenska skattebetalare.

Men vad kommer att påverka oss mest, och rimligtvis påverka oss mest i valet?

Frågan är om det inte är den medvetet nedmonterade trygga energipolitiken?

I flera länder kan man utläsa samma problem som i Sverige tillåts styras av fanatiska Miljöpartiet. "Kärnkraften ska bort!". Tyskland och Kalifornien borde tjäna som avskräckande exempel, där man gått så långt som man tillfälligtvis fått släcka ner industrier för att inte nödgas släcka ner stadsdelar. För industrier som aluminiumverk i Tyskland är det förödande.

Men påverkar det oss?

Självklart. Dels påverkar det direkt genom att MP fanatiskt lett en nedmontering av kärnkraften genom att skapa "marknadsmässiga förutsättningar" för helt onödig nedstängning av kärnkraften. Det har möjliggjorts av effektskatter och genom krav på statliga Vattenfall, och byte av ledamöter som ställt sig välvilligt till nedstängning, som man tidigare i stället planerat bygga ut, och i stället förorda vindkraft som nu ställer till mer skada än nytta.

Det innebär nu uppenbart höga energipriser, men det kommer att visa sig bara vara en del av det vi får betala!

Förutom höga elpriser i stugorna så påverkar det så många produktionsled att prisökningar på påfallande många saker kommer att vi inte behöver betala bara vår egen höga elräkning utan även så många andras räkningar.

Det kommer att bli många tusen kronor per hushåll.

Det krävs kraftansträngning för att så snart som möjligt dels byta ut en skadlig regering som gjort allt ovanstående möjligt och dels öka takten på att återfå en stabil (och dessutom fossilfri) elproduktion i Sverige.

Ett första steg är att få stopp på utländska vansinnesprojekt inom svenskt territorium med vindkraft. Det är måhända inte vansinne för det utländska kapitalet men för svensk natur, elproduktion och ekonomi.

Ett andra steg är att få igång några nya reaktorer skyndsamt i stället för de som stängts, så vi i alla fall klarar oss. Är de gamla nu förstörda för återstart så behövs nya.

Det tredje är att återaktivera forskning och utveckling av nästa generationers kärnkraft så att nuvarande avfall återanvänds. Byggnationer av sådana utvecklas redan på andra håll i världen.

Men allra första steget måste vara att rösta bort den regering som faktiskt medvetet försatt även Sverige i den situation som nu leder till fler dåliga panikbeslut men som kommer att drabba oss i år framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *