Gå till innehåll

Motioner till årsmötet

Vad vore ett bra moderat årsmöte utan någon politisk diskussion?
Tråkigare...

Så jag skrev ett par motioner till vårt lokala årsmöte, som var igår (25/2). Skrivningen gick ganska fort och de kunde med mer tid till förfogande varit mer välskrivna.

Partiföreningens styrelse, och årsmötet, höll med mig i det avseendet att det är rimligt att kräva av asylsökande att de informeras om våra grundläggande lagar, baserad på våra värderingar. Boende i närheten av asylboende ska inte behöva känna sig mer ofredade än andra. Det är också rimligt att om man bryter mot våra lagar ska det menlig påverka rätten till asyl.

Min poäng idag är: Utreds du för brott ska du inte samtidigt beviljas asyl, och döms du för brott ska du förvänta dig att din asylsökan inte fortsatt prövas, alternativt avslås (konsekvensen är densamma).

Och detta ska också vara det budskap som möter folk som söker sig hit: Välkommen hit och få dina asylskäl prövade. Har du asylskäl så varmt välkommen, i alla fall om du själv visar respekt för våra självklara krav.

Orsaken till min motion är hur svenskar i allmänhet och boende kring asylboenden i synnerhet i växande omfattning påtalat oro och ofredande, även om man också konstaterat att merparten av flyktingar är skötsamma. Men oron har i vissa fall varit så påtaglig så den även drabbat andra asylsökanden som inte kan bo på samma boende. Att kräva medmänsklig respekt av asylsökande kan inte vara ett kontroversiellt minimikrav.

Både jag och årsmötets ordförande hade konstaterat att vår partiledare Anna Kindberg Batra tagit liknande initiativ om krav på information nyligen, så det är inte otänkbart att vi landar någonstans kring mitt förslag innan det ens hunnits behandlas från vårt håll.

Partiföreningens styrelse föreslog en omarbetning av min motion, med tillägget att även de som beviljats uppehållstillstånd men dömts för brott ska få sitt uppehållstillstånd återkallat. Jag bifaller det, men tycker att frågan ska hållas isär från frågan om asylprövningen. Jag anslöt mig till partiföreningens förslag som också blev stämmans åsikt.

* * *

Jag insåg under årsmötet att min andra motion var för dåligt formulerad och bristfälligt underbyggd, med i sak anser jag fortfarande att det är ett problem att domstolar inte utnyttjar straffskalorna som lagstiftaren tänkte sig (vilket Moderaterna också tidigare konstaterat), och mitt förslag utgick i att utreda hur man kommer till rätta med detta i domstolsväsendet. Diskussionen huruvida straffen är tillräckliga eller inte är en annan, och där anser jag att straff inte bara ska verka avskräckande för normala människor. (Jag skulle ju t.ex. inte begå brott mot andra människor om det så vore straffbefriat. Jag har för mycket moral och respekt för det.) Straffen ska vara motiverande även för brottsoffer och även hindra våldsverkare från att faktiskt vara i det fria och kunna utsätt andra för brott.

Jag instämmer dock i det som en debattör på mötet framhöll, nämligen att lagstiftaren också har ett ansvar i tydligheten då lagar författas, så mitt problem löses inte i sin helhet med förändringar i domstolsväsendet.

Nåväl. Återkommer i annan form i frågan.

* * *

Skövde Nyheter valde att intervjua mig och redogöra för den första motionen. Artikeln finns tyvärr inte längre publicerad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *