Gå till innehåll

Engagemang

Aktuella engagemang och förtroendeuppdrag

Egen verksamhet:
Datsmin AB - eget bolag,  verkar som fristående konsult med i huvudsak långtidsuppdrag, samt "riskägarskap" i företag under utveckling.

QRDEX AB - dotterbolag för digital innovationsidé, men numera utan aktivitet i verksamheten.

Smart Rooms Nordic AB - dotterbolaget som idag har aktiv verksamhet med huvudsaklig aktivitet i Stockholm med smarta inredningar för "compact living". Från början av 2021 är mitt fokus på att verka i och lyfta upp den här verksamheten, som har tagit stryk i coronatider men som i övrigt har en verksamhet som är absolut rätt i tiden.

Övriga uppdrag:
Mellomgårdens Samfällighet - Styrelseordförande (sedan länge...)
(Samt ytterligare något passivt suppleantuppdrag.)

Politiska uppdrag:
Kommunfullmäktige i Skövde Kommun - Ledamot sedan valet 2014
Skövde Flygplats AB - Styrelseordförande sedan 2015