Gå till innehåll

Engagemang

Aktuella engagemang och förtroendeuppdrag

Egen verksamhet:
Datsmin AB - eget bolag,  verkar som fristående konsult
och visst riskägarskap i utvecklingsföretag.

QRDEX AB - VD i eget bolag (dotterbolag till Datsmin).
Ett vilande innovationsprojekt.

DinAktor AB - Likaså vilande verksamhet

Övriga uppdrag:
Bolag/verksamhet:
Silverspin AB - Styrelseledamot o Administrativ Chef - (min huvudsakliga tjänst)
Interact Media Agency Sweden AB - Styrelsesuppleant o Administrativ Chef

Mellomgårdens Samfällighet - Styrelseordförande
(Samt ytterligare något passivt suppleantuppdrag.)

Politiska uppdrag:
Kommunfullmäktige i Skövde Kommun - Ledamot 2015-2018
Skövde Flygplats AB - Styrelseordförande 2015-2019
Räddningstjänsten Östra Skaraborg - Ersättare i direktionen 2015-2018

Ideella föreningar:
Rotary Skövde-Hertig Johan - past president (2018-2019)
Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen - Skattmästare samt Redaktör