Gå till innehåll

Engagemang

Aktuella engagemang och förtroendeuppdrag

Företagsverksamhet:
Datsmin AB - eget bolag,  verkar som fristående konsult med i huvudsak långtidsuppdrag, samt "riskägarskap" i företag under utveckling.

Advins II AB - verksamhet inom specialdörrar med höga krav, speciellt till s.k. "renrum", vanligen i kirurgirum på sjukhus.

Smart Rooms Nordic AB - verksamhet med fokus i Stockholm med smarta inredningar för "compact living"

Föreningsuppdrag:
Mellomgårdens Samfällighet - Styrelseordförande (sedan länge...)

Friskis&Svettis Skövde - Styrelseordförande, igen sedan 220327

Friskvakten AB - styrelseordförande (helägt av F&S Skövde)

Politiska uppdrag:
Kommunfullmäktige i Skövde Kommun - Ledamot sedan valet 2014

Skövde Airport AB - Styrelseordförande sedan 2015