Gå till innehåll

Det är dags att ge plats för långsiktighet

Det drar ihop sig till val, det är dags om en månad!

Vi har två tydliga val i två block. (Det kan störas av någon vågmästarroll, men i stort är valet enkelt mellan två block.) Men det är inte lätt. Valen består mellan:

  1. Låt en nytänkande politik få genomslag, och få verka i mer än en mandatperiod.
  2. Låt oss få tillbaka en politik som är ett större steg bakåt än det var framåt för fyra år sedan

Vad menar jag?

Ge en rimlig chans

Vi har haft en enda mandatperiod som trots denna kort visat sig att det går att ta ansvar och ha sunda statsfinanser och ändå få ett utvecklande samhälle, och detta trots den finanskris vi gått igenom. Det är ju ändå så att vi har många problem kvar, och en hel del av dessa problemen beror på den politik som förts i decennier innan, och mot bättre vetande skyller socialdemokraterna (framför allt) sak efter sak på regeringens politik när orsaken många gånger är deras egen gamla politik där spåren finns kvar. Skolpolitiken är ett enda sådant, det tar tid innan förändringar i utbildning visar sig u sådana saker som kompetensförbättring.

Om vi går tillbaka

Dagens vänsteralternativ är en bra bit längre till vänster än Persson-regeringen. Det främsta skälet är att (s) nu lierats sig med (mp) och (v) på "riktigt", (s) har den minst kompetenta ledning vi någonsin skådat, och man driver en mer planekonomisk politik än på länge - med "inga privata alternativ", ingen valfrihet och staten ska "fördela" mer än tidigare, trots att det i hela världen är misslyckad politik. Det gynnar inte i någon del av världen någon välfärd, och det kommer inte att göra det i Sverige heller.

Gammal politik

De vet själva om  det. (s)-plitiker saknar argumentation som är nytänkande, och de förnuftiga av dom vet om det. Om man nu inte själv känner någon som man hört det av så kan man i alla fall se det på argumentationen. Åter haglar ogrundad kritik mot regeringen och samtidigt orimliga vallöften om manna från himlen till alla... (ja, tyvärr kan det gå, det har gått tidigare förut, trots att det borde kallas försök till bestickning av väljarkåren).

Exempelvis, i Skövdes lokalpress har (s)-politikerna Monica Green två gånger haft samma insändare (de var lika eller en stor upprepning) och det visar ju inte någon begåvning av nytänkande. Dessutom är argumentationen att Alliansen bara gett "oss Skaraborgare" brutna vallöften.... Det första exemplet är att Alliansen inte byggt om E20 till motorväg.

Monica Green; det är möjligt att Alliansen inte byggt om E20 till motorväg under den här mandatperioden. Men lika säkert som att tidigare (s)-styre inte heller tidigare gjort det är att ett kommande rödgrönt styre absolut inte heller kommer att göra det! Det står ju helt klart att vänsterpakten inte på något sätt ska bygga någon väg och de ska dessutom straffbeskatta trafikanter värre än någonsin! Det är alltså så tomt prat så man blir rent förbannad som läsare!

Det gäller samma sak med jobben, så länge arbete är det som straffbeskattas mest i landet kan man inte ordna jobb annat än sådana som finansieras med skatter eller skattebidrag. Och så länge LAS utesluter ungdomar från anställningar så löser man inte heller ungdomsarbetslösheten. Så länge man har en politik som inte kräver ansvar av medborgare och inte ställer krav på alla, inklusive i skolåldern, så kommer man att ha för stora problem med ungdomsarbetslöshet. Inga skattehöjningar hjälper mot detta, och inte heller den politik att staten ska ta hand om allt.

Inte bara städa

Det är inte första gången som de borgerliga fått ta hand om dålig ekonomi i en mandatperiod och därför inte lyckats tillräckligt för att visa upp bra resultat för att blidka den osäkre väljaren. Låt Alliansen visa vad man kan även i en stigande ekonomi utan kriser!

Det är dags att socialdemokraterna för första gången som oppositionsparti förlorar valet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *