Gå till innehåll

IF Metall vs Volvo Powertrain

Jag har läst dagens dom nr 26-12 från Arbetsdomstolen, som handlar om IF Metall som stämt Teknikarbetsgivarna och Volvo Powertrain för att man inte tycker att arbetsgivarna uppfyllt sin förhandlingsskyldighet, samt metallfackets ordförande Lars Ask utlåtande om att ”torskar vi så öppnas dammluckorna”.

Min slutsats av domen och hur den nu kommuniceras:
IF Metall, dess företrädare och sympatisörer försöker nu göra sig till martyrer med uttalanden som att nu får arbetsgivarna göra som dom vill, nu är det fritt fram för bemanningspersonal och det försätter LAS ur spel, och vi indelas i A-, B- och C-lag med mera.

Som vanligt är sanningen en annan:

  • Arbetsgivarna har förhandlingsskyldighet för sådant så påverkar arbetet i väsentlig omfattning, och har dessutom specifik förhandlingsskyldighet gällande inhyrning av bemanningspersonal på generell nivå. Arbetsgivaren har levt upp till sina skyldigheter, för det är obestritt att dessa förhandlingar ägt rum.
  • Arbetsgivarna har följt en förhandlingsmodell som man har varit överens om som innebär förhandling kvartalsvis om planerade utökningar respektive neddragningar av bemanningspersonal.
  • Medbestämmandelagen syftar till förhandlingskravet för att facket ska kunna utöva sin fackliga vetorätt enbart för områden som berör facken, dvs. om arbetsgivaren planerar åtgärder som t.ex. innebär brott mot kollektivavtal.
  • IF Metall har, inte helt oväntat, överskattat sina rättigheter och begärt detaljerad information om varje person som inhyrts och hur vad dessa ska ha för arbetsuppgifter.

Slutsats av domen är inte på något sätt att arbetsgivare får göra som dom vill, utan arbetsgivare har en förhandlingsskyldighet och den har också arbetsgivaren Volvo Powertrain följt! Så låt inte facken framstå som martyrer för att man överskattat sin rätt att detaljstyra arbetsgivaren!

IF Metalls ordförande på Volvo Powertrain är såklart besviken:
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/3762/volvo-vann-mot-facket-i-ad

Domen finns här:
http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2012/26-12.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *