Gå till innehåll

Vindkraften i KF

Idag debatterades vindkraften i Skövde Kommunfullmäktige (KF). Det handlade om att ta ställning till vindkraftetableringen i Klyftamon, väster om sjön Lången i Skövde Kommun. Det var uppenbart inte en traditionellt politiskt fråga och fördelningen Ja/Nej föreföll ganska jämn på båda sidor blockgränsen.

Vad har folk röstat på? Centerpartiet har tydligt angett att man röstar för vindkraft för miljöns skull. Man är för miljön och då ska det såklart byggas vindkraft om det inte finns synnerliga skäl emot. Miljöpartiet å andra sidan har sagt att energiväxling mot vindkraft är inte så bråttom, vi ska bygga där det är rätt. Uttalanden för båda sidor förvånar något. Etablering där det är mest lämpligt är dock rätt, men att vad det gäller Miljöpartiet är det uttalandet att ombyggnad av energiproduktion inte är bråttom förvånar just för att det kommer från Miljöpartiet.

Man kan konstatera att man kan vara miljövänlig på olika sätt och oavsett hur finns det konsekvenser.

Övervägande delen av moderaterna visade sig vid voteringen vara emot etablering vid utsikten från det mest (?) natursköna boendeläget i Skövde kommun. Åsikten är befogad (och jag ställer mig bakom  den), men var det en miljöprövning som kommunen skulle göra, eller var det frågan om vi skulle låta länsstyrelsen göra en sådan? Det framstår för åskådaren fortfarande som oklart.

Majoriteten röstade dock för att lämna ett positivt yttrande till länsstyrelsen så att miljöprövning där kan ske, eftersom det är möjligt enligt vindkraftplanen. Av dessa finns det i alla fall några som inte gillar det geografiska läget och flera som inte har någon större tro på vindkraft, men det var inte precis det frågan handlade om.

Jag hade gärna sett att frågan hade blivit stoppad i ett blocköverskridande beslut i KF, eftersom det trots allt finns många som är mot just denna etablering och det kan då förefalla onödigt att länsstyrelsen ska lägga resurser, för att sedan Värmeverket ska göra beräkningar om det är ekonomiskt försvarbart, och inte heller den utgången är självklar.

Det blev förmodligen det mest rättssäkra utfallet i KF, för det visade på en konsekvens av vindkraftplanen att miljöprövning ska göras och det ska tas särskild hänsyn, och då är det en förhoppning att nu rätt instans gör så.

Så måste jag nämna Sverigedemokraterna som ensamt reserverade sig mot beslutet, och de motiverar sig med att det är fel att tränga etableringen så in på människors boende. Det är nog rätt i det här fallet (men det uppfattade inte som att det gällde just här), men vi kan inte ha en sammhällsutveckling om vi aldrig får tränga oss på människors vardag. Vi måste ha modet att säga ja till förändring! Det måste vara den generella hållningen.

Däremot ställer jag mig bakom åsikten att vindkraften bara kan vara ett komplement och kan aldrig fungera som basenergi, för det kommer att kräva mindre miljövänliga insatser för att kompletteringsförsörja med energi när det inte blåser tillräckligt gynnsamt, och det det är tillräckligt ofta för att vara ett allvarligt problem. Leif Walterums jämförelse att vattenkraft och kärnkraft skulle vara lika varierande gynnade inte direkt förtroendet för hans argumentation.

Jag skulle däremot önska att jag hade fel, att det verkligen gick att försörja sig bara på vindkraft och jag vill att bättre alternativ snart uppdagas. Men dagens fråga i KF handlade inte alls om detta.

För de moderater som motsatte sig denna etablering handlar det inte om generellt motstånd till vindkraftverk, för det var inte det frågan handlade om, utan just denna etablering. Fast det är inte många moderater som tror att vindkraft kan ersätta kärnkraft, utan, som sagt, bara vara ett miljövänligt komplement.

Jag skulle helt ställa mig bakom att de entreprenörer som vill etablera vindkraftverk ska för göra så där det inte stör onödigt mycket om det var egenfinansierat, men det är de ju inte heller så. Det måste alltså ske med ansvar. En etablering på Sparresäter har goda skäl att inte vara en etablering med detta ansvar, så i slutändan dröjer det nog innan vi verkligen får se vindkraftverk just här.

Är det någon som tycker detta verkar förvirrande? Vi är nog överens om det...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *