Gå till innehåll

Kompetensen saknas i trafiken

Det är nu 18 år sedan jag "emigrerade" från Malmö till Skövde, och fortfarande slås jag dagligen över Skövdes dåliga trafikbeteende och lika dåliga trafikkunskap, och även att ingen verkar vilja försöka göra någonting åt problemet, som om de som har ansvaret inte själva representerar någon bättre kompetens.

Varje enskild gång jag kör bil i Skövde påminns jag om Skövdeförarnas dåliga trafikkunskap och trafikbeteende. I högerregelskorsningar stannar vanligen folk och väntar, om där finns något att vänta på, oavsett vem som har företräde (för man vet inte), medan den som då kommer sist till korsningen på något underligt sätt kör som om han hade företräde. Eller så blåser man på i full fart från början, för man ska rakt fram - som om det någonsin varit anledning till företräde. De som försöker ge de som kommer från höger företräde imponerar därför, men det är sällan. Denna osäkerhet leder också till att många kör onödigt försiktigt, så pass att det blir onödiga trafikköer i lilla Skövde.

Tvärt om är just det beteendet ett problem främst på Gustav Adolfsgatan, där man tror att det OK att strunta i högerregeln för man alltid gjort det. Du blir varse om annat om det blir en olycka, för då blir det du och ditt försäkringsbolag som får stå för skador om du inte lämnat företräde enligt högerregeln. Kort sagt, följ trafikreglerna eller var beredd att bli dömd som vållande vid en eventuell olycka!

Jag har hört förslag om att ändra reglerna och ta bort vissa högerregelskorsningar. Alltså, en gata i handelskvarter ska inte göras om till huvudled (med höjda hastigheter som potentiell följd) på Gustav Adolfsgatan i Skövde, eller andra handelsgator för den delen, bara för att folk inte kan följa befintliga regler. Det är ju som att inrätta sig och reglera efter inkompetens, och dessutom onödigt försvåra framkomligheten från tvärgatorna.

Vad som saknas är trafikövervakning som i alla fall någon gång emellanåt utfärdar de fastställda bötesbelopp för de som inte följer högerregeln i stället för att som idag bara fokusera på kameror och hastigheter. Ingen polis verkar engagera sig i trafikbrott i fall som inte går att mäta i siffror... Och ingen verkar på något sätt heller försöka ändra på beteendet genom information eller på annat sätt verkar för en bättre kompetens. Ingen vill någonsin kräva omtest av förare medan bilar (som i sig nästan aldrig är orsak till trafikolyckor) ska testas en gång per år. Finns det inte anledning att ifrågasätta detta?

Ja, det finns fler brott av andra slag - alldeles för många - men inte på långa vägar något som når upp till den nivå som höggerregeln. Brist på blinkers, är möjligen en sådan, det verkar vissa tycka är helt onödigt, och folk med den bristande empatin för medtrafikanter återspeglar en mindre angenär personlighet snarare än inkompetens.

 - - - - -

Tillägg: Jag snubblade nyss på en bloggsida som visade en skrämmande inkompetens av körkortsinnehavare, med frågor som "i vilka korsningar gäller högerregeln?", "gäller högerregeln även vid T-korsning?", "gäller högerregeln vid diagonal korsning?" osv.

Alltså, högerregeln gäller alltid, då inte skyltar eller polis säger annat, så snart två fordons tänkta körväg inkräktar på varandra, dvs i alla ovanstående fall och även på t.ex. parkeringsplatser utanför varuhus. Den gäller alltså även vid färd rakt fram om fordon vill passera bakifrån, och handlar då om att hålla till höger - för att underlätta omkörning - och inte som någon påstått för mig, bara att hålla till höger om mittlinjen.

Högerregeln har gällt sedan den tredje september 1967, kl 05:00, så den borde inte vara någon överraskning för någon med svenskt körkort idag.

 - - - - -

Fotnot: Jag har kört över 100 000 mil, varav cirka hälften yrkesmässigt, jag har tagit körkort fyra gånger - alla för olika behörigheter (och har därmed full behörighet), jag har tävlat i trafikkunskap och har kurs i "Expert Driving". Jag har också kört flera turer runt om i Europa och i flera av dess större städer.

Jag vet hyfsat väl vad jag pratar om i de här frågorna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *