Gå till innehåll

Moralisterna slår blint

Överförmyndande moralister finns i alla läger. Det är dessa som tycker vi ska vara absolutister i alla sammanhang de kan, även dom det inte vetenskaplig och saklig grund. De som vill lagstifta om överdrivet skydd och säkerhet i allt från cykelhjälm till absolut nykterhet mm i folkhälsans namn vill säkert väl, men detta övermoraliserande, överbeskyddande samhälle vill jag inte leva i. Och det vill inte de upprörda, drabbade människorna heller.

Jag värnar individens valfriheten och friheten under ansvar, och det genomsyrar min politiska syn!

Att hitta dessa moralister till vänster förvånar ingen, men när man hittar dessa i ett parti som kallar sig Liberalerna, så lyfter man på ögonbrynet.

2010 stiftades en lag och sjöfylleri som har upprört stora delar av båtfolket och som inte har vetenskaplig grund. Man har beslutat att båtar över 10 meter som kan gå fortare än 15 knop (oavsett hur fort man faktiskt kör) ska samtliga ombord vara nyktrare än 0,2 promille.

Det är självklart att det upprör. För det första att man ålägger samtliga ombord en nykterhet oavsett vad det är för farkost (motor eller segel) och att man tar i så pass att att anta samma alkoholhalt som gäller för bilkörning, fär vi pratar om helt andra (mindre) marginalet och (högre) hastigheter.

För att behålla ett förtroende för lagstiftaren är det viktigt att man stiftar lagar som man kan motivera sakligt, vetenskapligt och övertygande, och inte som i detta fall sitta på landbacken och stifta lager för sjön som saknar verklighetsgrund.

Jag behöver inte motivera direkt om kritiken utan hänvisar till dessa:

IOGT sprider information om hur många som dött till sjöss som varit alkoholpåverkade. Man säger dock inget om hur påverkade, utan bara at de har över 0,2 promille. (Detta 'fel' görs gärna även gällande alkoholhalter för bil.) Ser man sista länken ovan får man en helt annan bild.

Det är lätt, för att inte säga fegt, för en politiker att reglera i överkant, för "säkerhets skull". Men om man står för en liberalism, en vaLfrihet och frihet under ansvar, vilket är värden som förhöjer livskvalitén för medborgare, så får man vara försiktig med överdriven reglering.

Men detta leder också till en prioritering av polisresurser som är helt onödig, när polisresurser i stället saknas till brottsbekämpning.

God politik kräver att man vågar göra avgöranden som tar hänsyn till individen, och då framför allt ärliga, skötsamma människor, utan att göra dessa kriminella helt i onödan. God politik kräver att man ändrar eller gör sig av med tidigare dåliga beslut. Ett av dessa är sjöfyllerilagen från 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *