Gå till innehåll

Vision & prognos (äpplen & päron)

Skövde Kommun har en vision som bl.a. innebär att vi ska kunna bli 60 000 invånare 2025, och lokaltidningen SLA har ifrågasatt visionen bl.a. genom att med egna prognoser och SCB:s hjälp visa att det inte blir så.

Det är riktigt att om vi väntar och ser hur det går, så ser det just nu ut som att vi kan bli 56 000 invånare 2025. Men det är skillnad på att vänta och se vad som händer och på att se till så att det händer! Ifrågasättande kan i och för sig vara konstruktivt, men vi hoppas att den lokala tidningen i stället väljer att medverka till att understödja visionen.

60 000 är ingen prognos, och i ett visionsarbete är inte uppdraget att följa prognos och se vad som händer, precis som en kapten inte följer vinden utan väljer mål - och styr mot det. Jämför med ett företag som antar en vision att öka sin tillväxt från t.ex. 5 % till 20 % så har det inte mycket med prognos och statistik att göra. I visionen finns ett långsiktigt mål och det efterföljande målarbetet med handlingsplaner går ut på att fastställa åtgärder för att se till så att man når målet.

Vad krävs för att nå 60 000 invånare? Det behövs tillväxt i industri och företagande för att det ska finnas fler arbetstillfällen. Det behövs högre inflyttning än utflyttning. Det behövs bostäder så att inte bostadsköer är ett tillväxthinder för högskola och arbetsplatser, det behövs infrastruktur som lockar och ger förutsättningar och det behövs bra utbildningsförutsättningar. Arbete med detta pågår.

Och det behövs en förbättrad marknadsföring och kommunikation. Så är det för företaget som sätter upp högre mål än prognosen säger, och på samma sätt är det för kommunen. Om vi når målet så har lokaltidningen en potentiellt större läsarkår, så finns det någon förlorare på om vi faktiskt samarbetar mot målet för att nå det i stället för att ifrågasätta det? Samarbete är också en rimlig del av målarbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *