Gå till innehåll

Polisens prioritering oroar

Trafikpolisen ska prioritera att fälla de som kör marginellt för fort.
Det är en märklig prioritering.

Laserskutande polis

Idag, sö 17/2 2013 rapporterades att fler småfortsörningar ska bötfällas.
Se här>>

Om hastigheten

Om hastigheten sänks lite så minkar antalet döda i trafiken. Det är cirka 300 per år i som dör i sverigetrafiken. Det är osagt hur mycket antalet döda minskar, men "omfattande utredning" säger att den minskar. Med tanke på att gammal undersökning som tystats i trafikpolitiken visar att det är vanliga misstag som är huvudorsaken till olyckorna så minskar inte taktiken olyckorna i någon märkbar omfattning.

Missförstå mig inte, jag vill inte bara att dödsoffren ska minska, jag vill att olycksantalet också ska minska, och jag vill dessutom att vi ska trivas bättre i trafiken! Men att "strypa" alla bilister som kollektiv kan inte vara rätt väg.

Det är naturligt att "aktiva" förare är mer medvetna i trafiken. Övriga, fartdårar och liknande äventyrare, och framför allt de flesta som "åker bakom ratten" gör naturligtvis lättare misstag. Vi är också olika typer av förare, som ska samsas. Vi är osäkra, ovilliga, rutinerade och testosteronstinna med mera i en blandning som ska samsas i trafiken.

Om man blir tvingad att köra i en hastighet som inte är motiverad är det svårt att vara aktiv förare. Så under vilka förutsättningar det blir färre döda, eller i vilken omfattning, om man försöker sätta åt de som kör marginellt för fort, det undrar jag?

Så klart, om man minskar hastigheten till 30 km/h så har vi inga dödsoffer, det vet vi, för då klarar sig människor normalt vid olyckor. Jag hoppas ingen vill ha det så, men  jag är inte säker.

Våra svenska vägar har på många håll genomgått sänkningar av hastigheten som upplevts som omotiverade. Det har alltså inte hänt något på dessa vägar. Det har naturligtvis minskat respekten för hastigheten på flera håll (i vissa fall beroende på vilket län man befinner sig i). Att fokusera på att sätta åt de som så också kör marginellt för fort minskar i konsekven med detta även förtroendet för polisen.

Då har vi inte ens berört att polisen bara försöker sätta åt det som går att mäta i siffror:

  • Hastigheten, enkelt, avläs kameran eller lasern.
  • Alkoholen, läs av alkoholmätaren. (Jag har ingen invändning mot det.)
  • Bilbältet, noll eller ett, av eller på.

Inte på länge (eller någonsin?) har man jobbat med övriga problem  i trafiken. Det är ren brist på kunskap. Det är dåligt beteende av alla slag. Det är rena trafikdårar. Det är de som ligger tätt bakom framförvarande. Det är omkörningar vid möte. Det är medvetet hindrande av omkörningar och annat trafikfarligt "civilpolisbeteende". Men polisen är aldrig där ens och ser detta.

Vi testar alltså våra bilar vart eller vartannat år, men aldrig föraren efter att den en gång fått sitt körkort. Detta trots att det är föraren som orsakar minst 90 % av olyckorna. Detta är en gammal sanning, och med tanke på att bilarna blivit ännu säkrare och om man ser ute på vägarna så har förarna blivit ännu sämre, så har den andelen knappast minskat.

invinkadVar är logiken att jaga de som kör lite för fort?

Inte ens trafikpolisen uppges ha förtroende för ett sådant beslut.

(Jfr dessutom övriga Europa, då har vi redan låga hastigheter trots vanligen lägre intensitet på vägarna!)

Om polisens verksamhet

Polisen prioriterar alltså inte trafikbeteende i annat än just hastighet. Man kunde ju hoppas att det beror på att polisen har fullt upp med annan brottslighet.

Återkommande hör vi hur våra medborgare drabbas av brott där polisen inte har patruller att skicka. På landsbyggden finns det sällan.

Återkommande hör vi att poliserna är allt mindre på våra gator och visas ute.

Återkommande hör vi att polisen lägger ner förundersökning för att brott inte går att styrka, till synes utan hänsyn till om målsäganden kan styrka detta.

Återkommande hör vi brottsoffer som är uppgivna för att polisen inte gör någonting, och ibland undrar vi om samhället egentligen vill skydda de oskyldigt drabbade. Så illa är det naturligtvis inte, men polisen räcker uppenbart inte till.

Var ser polisen brottslingen?

I perspektiv av ovanstående, hur kan polisen meddela att man ska prioritera att beivra de som råkar köra lite för fort. Så gör en polis som inte strävar efter förtroende av de som försöker vara skötsamma, men samtidigt vara aktiva, medvetna och ansvarstagande förare.

Jag vill ju gärna att skötsamma belönas och kriminella jagas, men prioriteringen ser inte ut som att alla är överens med mig. Hur ska vi då tro på rättvisan?

Svenska Polisen

* * * * *

Såklart alla inte håller med mig. I trafiken finns också de som säger:
"Men så håll hastigheten, då! Hur svårt kan det va?"
Jag vet vilken kategori förare ni tillhör också. Ni hjälper sällan till.
 

* * * * *

Kommentar 2013-04-06:

Rent logiskt är vi inte så långt ifrån förutsättningarna i Collins artikel 2006
www.aftonbladet.se/bil/collin/article914197.ab

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *