Gå till innehåll

Politisk korrekt

Jag måste som politisk företrädare alltid vara politiskt korrekt när jag när jag uttrycker mig.

Eller måste jag?

Företräder jag alltid partiet när jag uttrycker en egen personlig åsikt i ett personligt forum? Nej, det gör jag naturligtvis inte även om man kan hävda det.

Vill inte de jag företräder att jag ska kunna säga vad jag menar? Nej, jag ska inte vara orättfärdigt kränkande mot andra. Men jag tror att man inte bara kan ducka under "politiskt korrekt" utan ibland måste få vara tydlig i sin åsikt. Den politiska flatheten imponerar sällan.

Lokaltidningen SLA (Skaraborgs Allehanda) har uppsnappat en raljerande kommentar jag lämnat på Facebook om Bengt Sjöqvist, före detta socialdemokrat och numera ordförande i lokala PRO.

Min uppfattning om bakgrunden:

Bengt Sjökvist är en som haft bland de flest införda insändare i SLA de senast kanske tio åren. Det må han ju ha, i alla fall om att han har bra åsikter och mycket insikt eller om tidningen saknar annat insändarmaterial. Han är inte sällan raljerande mot andra och kritisk, och om man är något insatt i det han skriver om så framstår hans åsikter i annat än det som berör hans verksamhet mer baserade på tidningsrubriker eller artiklar än på faktisk insyn. Samtidigt finns uppfattning av flera andra att man avstår att besvara hans insändare för att "han ger sig inte" så är det i sig ett problem att motsatta uttalanden och åsikter inte kommer fram. Det faktum att han då inte heller "ger sig" gör honom till precis det jag påstår i min icke politiskt korrekta kommentar, till ett "virus på insändarsidorna".

Jag känner inte Bengt Sjöqvist personligen, men det är heller inte relevant, för det jag beskriver är han som fenomen på insändarsidorna. Jag har varit prenumerant på SLA så länge jag bott i Skövdetrakten, dvs i 20 år, och, precis som många andra sett många av hans insändare. På senare tid har jag också fått en inblick i ärenden han bemöter. Det framgår ju också i hans formuleringar, som är hämtade från andras rubriker och artiklar, att han inte har någon insyn som gör hans åsikter mer värda än andras.

Tidningen (SLA) ringde mig och frågade mig om jag tyckte det var lämpligt att jag såsom vice ordförande i Moderatern, skrev ett sådant uttalande på Facebook, så det skulle bli en artikel om det. Jaha. "Toppolitiker". Jo, jag tackar.

Bengt Sjöqvist har tidigare fått kritik att han som ordförande för PRO skriver och lämnar åsikter som han gör. Då har Bengt gjort klart att hans åsikter är Bengt Sjöqvist personliga och inte hans som ordförande i PRO. Vad gör då att jag som vice ordförande inte kan ha en personlig åsikt i ett "privat" forum, som min privata profil på Facebook är?

Som jag svarade SLA: jag står för min åsikt, men den är min personliga och jag har i det forumet inte företrätt partiet (som de frågade om), och ingen annan heller.

Jag är också förvånad att det väcker förvåning, för inte heller tidningen verkar vara förvånad över min åsikt, utan ifrågasätter bara min formulering. Ja, det kan jag förstå, men att det blir en artikel av det är ju ändå förvånande. Hej och hå...

Kontexten i frågan är att Sveriges Radio har gjort en historia av att man ifrågasätter på vilket sätt avtal ingåtts i Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövdes kommunala destinationsbolag. SLA hängde på i samma tema. En av kommuns nyare företagare (ny i kommunen men rutinerad företagare) skrev en respons i en insändare och försökte ge en glimt av positivt sken av vad Next Skövde ändå gör för positivt. Denne blev då sågad i ett annat insändarforum (inte SLA) av Bengt Sjöqvist, som var raljerande mot företagaren, precis i stil med det jag nämnt ovan. Bengt Sjöqvist känner inte alls företagaren och inte heller känner han till den nuvarande organisationen i Next Skövde, men går ändå gladeligen till angrepp mot båda. Det visar vilken effekt medias svart rubriker får.

Jag känner båda, alltså Next och företagaren. Jag har varit ledamot i Next Skövde sedan februari 2011, och har varit med om en spänande resa till vad idag är ett destinationsbolag som kan mäta sig med andra motsvarande nationellt, med en styrelse som bl.a. består av väldigt kompetenta näringslivsföreträdare och just nu även av samtliga våra kommunalråd, vilket sammantaget är väldig kompetens, men i toppklass är den ordförande som vi är tacksamma att vi fått ha sedan 1,5 år tillbaka. Det är svårt i Sverige att mäta sig med hans erfarenhet och kompetens i området. Han gör också massor, långt mer än förväntat pga av hans avtal och uppdrag, och han har nyttjat kontakter till bolagets och Skövdes fördel. Detta uppmärksammar dock inte tidning eller radio och detta vet Bengt Sjöqvist uppenbarligen ingenting om.

Så, jag står för min (för mig ovanligt) inkorrekta men personliga åsikt om Bengt Sjökvist, även om formuleringen kunde varit mer "korrekt". Jag är inte ensam om åsikten, och får jag klä skott för den så gör jag det.

Och det är på tiden att någon reagerar mot dessa närmast virusartade insändarinlägg, så det kan bli ett andrum och normala debatter utan att de ska dödas av en person som alltid ska ha sista ordet. Sådana "debatter" framstår dessutom lätt som pajkastningar med ett mycket lågt läsarvärde, och precis därför bör de stävjas.

* * *

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *