Gå till innehåll

Inget åtal

Som väntat så blev det inget åtal om förtal. Som läsaren av denna bloggsida eller mina Facebookvänner redan sett så har en ihärdig insändarskrivent i Skövdes lokalblad ingett en polisanmälan om förtal mot mig. Denna har naturligtvis hamnat direkt där den skulle när åklagaren fick tag i anmälan. Det skedde alltså direkt, och utan att polis eller åklagare ens meddelade mig att anmälan fanns, men däremot inte utan att lokalbladet SLA fortsatt ge luft åt insändarskribenten.

https://www.sla.se/2015/01/10/aklagaren-har-lagt-ner-arendet/

Tidningen återger helt riktigt att åtalet är nedlagt, men undertonen är ändå att det är frågan om förtal, men för litet för att resultera i en utredning. Just att det över huvud taget skulle vara frågan om förtal bestrider jag, eftersom denne ihärdige skribent faktiskt lyckats bevisa att min beskrivning varit helt korrekt, och därför inte alls förtalande.

Jag står fortfarande för det som sagts, och erinrar om hur romarna uttryckte det: Den som sanningsenligt omtalar en av annan förövad gärning, som för dennes goda namn och rykte finnes menlig, är ej den egentlige ärekränkaren. Det är gärningsmannen själv, som kränkt sin ära.

Min hållning framgår i tidigare inlägg här, och jag beskriver hur denne "skribent" bevisat vad jag sagt här.

Det är verkligen tråkigt med medias och bloggsidors utrymme för skribenten, som i övertro av sin egen förträfflighet och avsaknad av självkritik får fortsätta att härja med sina sågningar och inkompetensförklaringar av allt möjligt, på bekostnad av konstruktiva och givande debatter. Bristen på bemötande från andra visar ju faktiskt vilket pris hans ihärdighet har.

Jag tackar igen för den oväntade uppmärksamheten det gett. Jag kommer dock att lägga detta bakom mig, och fortsätter ägna mig åt frågor som är av betydelse, lokalt och nationellt, även om det inte syns just i lokala media. Jag kommer ändå att vara måttlig eftersom min fokus ändå är på mitt vardagliga uppdrag i näringslivet.

* * *

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *